اگر دارای مهارت هستید اما نیازمند پشتیبانی و حمایت، "کارانو" همراه شما در راه اندازی کسب و کارتان است

بسته حمایتی کارانو

پشتیبانی مالی

تامین مواد اولیه
تامین تجهیزات
تامین فضای کارگاهی
تامین نیروی ماهر

پشتیبانی فکری

مشاوره مالی
مشاوره حقوقی
مشاوره فروش و بازاریابی
مشاوره IT

تیم سازی

ارزیابی قابلیت فعالیت گروهی
تشکیل تیم های مهارتی
تعیین مربی-مشاور مهارتی
تعیین مربی-مشاور تجاری

آموزش

ارتقای مهارت کسب و کار
ارتقای مهارت اقتصادی
ارتقای مهارت ارزش آفرینی
انتقال تجارب کارآفرینان موفق

همکاران ما

رفتن به نوارابزار